Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 26.05.2024 do 26.05.2024)
KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
KOSTOLÍK Z KOŽUCHOVIEC
STOROČIA V UMENÍ
PRÍRODA KARPÁT
MIKLUŠOVA VÄZNICA - KOŠICKÉ STOROČIA
RODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II.RÁKOCZIHO
STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE - KAZEMATY
DOM REMESIEL

DOM REMESIEL

V roku 2013 bola ukončená  výstavba nového objektu múzea – Domu remesiel na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, podľa  projektu Otvorené zóny č. 7- Ulička remesiel, realizovaného  v  rámci projektov Košice Európske hlavné mesto kultúry 2013, ktorý  svojimi výstavami a  akciami prezentuje verejnosti historické remeslá a  ich súčasné tradície. Objekt vybudovali  na mieste  niekdajšieho meštianskeho domu z 19. storočia, ktorý stál v pásme vnútorného opevnenia mesta. Pri archeologickom výskume, ktorý predchádzal stavebným prácam  archeológovia odkryli základy meštianskeho domu, konštrukcií hradieb a priekopy  opevnenia.

Dom remesiel  mapuje bohaté tradície remesiel, ktoré kedysi prekvitali v stredovekých mestách a napomáhali k ich rozvoju. Najmä Košice boli významným strediskom remesiel a cechovníctva v krajine. Už v roku 1307 tu boli vydané stanovy pre cech kožušníkov, ktoré sú prvým dokladom o existencii cechovej organizácie remeselníkov, združujúcich sa do cechov a cechových bratstiev podľa druhu ich vykonávanej remeselníckej činnosti. Patrili k nim kupci, kováči, zámočníci, mečiari, ostrohári, panciernici, nožiari, zlatníci, cínari, mlynári, tesári, kolesári, tokári, stolári, bednári, sedlári, kožušníci, taškári, obuvníci, garbiari, remenári, čižmári, tkáči, brachetári, súkeníci a klobúčnici, strihači látok, krajčíri povrazníci, mäsiari, sládkovia, olejníci a ďalej stavební remeselníci, hrnčiari a tiež holiči,  kúpeľníci a chirurgovia.

Cechy združovali učňov, tovarišov, a majstrov, pričom na čele celej organizácie stál cechmajster. Každý cech mal svoje znaky heraldicky odvodené zväčša z  nástrojov, ktoré používal. Písomnosti, hotovosť a pečatidlo cechu  sa uschovávali v cechovej truhlici. Najdôležitejšou listinou cechu boli artikuly, kde boli zahrnuté všetky práva a povinnosti pre všetkých príslušníkov cechu.

Cechy zabezpečovali  údržbu a stráženie opevnenia mesta a v čase vojny aj obranu zvereného úseku hradby, najčastejšie veží. Neskôr sa stalo pravidlom, že tieto  veže boli  pomenované podľa cechov, ktoré ich udržiavali. Cechy mali dôležitú účasť aj na ohlasovaní požiarov, protipožiarnej ochrane a hasení požiarov v meste.

Ešte v 17. storočí mali Košice po Bratislave najviac cechov na našom území, čo svedčí o vyspelosti a dôležitosti mesta. Postupný úpadok cechov, badateľný od 18. storočia, bol spečatený v roku 1872 keď boli zákonom zrušené.   Remeslo a remeselníci  však nezanikli. Ich dielne prežili a zručnosti odovzdávané z otca na syna udržiavali remeselnícky fortieľ ich predchodcov. Ich odkaz tak žije dodnes.

(Hrnčiarska 9/A – Dom remesiel)

House of Crafts - is built over an original moat, revealing its remains as well as various crafts that are on display in the interior of the building.

Vstupné platné od 1. apríla 2019 / Admission from 1st of April 2019