Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 21.06.2024 do 21.06.2024)
KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
KOSTOLÍK Z KOŽUCHOVIEC
STOROČIA V UMENÍ
PRÍRODA KARPÁT
MIKLUŠOVA VÄZNICA - KOŠICKÉ STOROČIA
RODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II.RÁKOCZIHO
STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE - KAZEMATY
DOM REMESIEL

KOŠICKÉ STOROČIA

Miklušova väznica a Katov byt

Budova Miklušovej väznice situovaná v centre historického jadra mesta vznikla spojením dvoch gotických meštianskych domov pochádzajúcich z 13.-14. storočia. Od začiatku 17. storočia do roku 1911 budova slúžila ako mestská väznica. Legenda hovorí, že bola pomenovaná podľa krutého kata Mikluša, ktorý vraj v meste pôsobil za čias Františka II. Rákociho. My však dnes vieme, že v tomto období bol košickým katom Antonín Marsalek.  Najnovším výskumom sa  zistilo, že väznica bola v skutočnosti  pomenovaná podľa svojho správcu  Franza Miklóssyho, ktorý v tejto funkcii pôsobil v rokoch 1861 - 1889. V druhej polovici 19. a začiatkom 20. storočia Košičania tento objekt nazývali  ľudovo "Miklós", práve podľa F. Miklóssyho. V období 1. ČSR ju zasa volali v poslovenčenej podobe "Mikuláš". Po roku 1911 dostalo väznicu ako sklad Hornouhorské múzeum. Objekty dôkladne rekonštruovali až v rokoch 1940-1942. V priestoroch upravených pre expozičné účely si Východoslovenské múzeum vyinštalovalo svoje exponáty. Prvá expozícia v Miklušovej väznici bola inštalovaná v roku 1942. Súčasná expozícia s názvom Košické storočia bola sprístupnená v júni 1993. Návštevník si okrem nefalšovanej väzenskej atmosféry s mučiarňou a katom Miklušom môže vychutnať aj unikátne cechové pamiatky, ktoré sú inštalované v bývalých celách väzňov, ďalej exponáty viažuce sa k dejinám mesta, obchodu a remesla, či ukážky bežných predmetov a zariadenia meštianskeho domu v minulosti. Na prízemí Miklušovej väznice sa toho času nachádzala miestnosť pre dozorcov väznice a väzenská kuchyňa. Väznica mala mužské a ženské cely, ktoré boli ešte rozšírené o spoločné cely a tzv. samotky pre ťažké prípady. Väčšinu jej „obyvateľov“ tvorili zlodeji, tuláci, delikventi, cudzoložnice, opilci, či iné podozrivé živly. Na poschodí bývalej väznice sa nachádzali tri spoločné cely, dve samotky a vo dvornom krídle, v priestoroch nad uličným prechodom býval takzvaný katov byt. V podzemí väznice bolo niekoľko menších ciel a mučiareň. Od roku 2004 pribudla do hladomorne v mučiarni stála inštalácia voskových figurín: kata Mikluša, jeho pomocníka a ich obete.

Katov byt vybudovali pravdepodobne v druhej polovici  17. storočia nad starou hradbovou uličkou, v úrovni druhého podlažia hradbovej veže kolárskeho cechu, ktorá sa stala jeho súčasťou. S väznicou bol,  nevedno od kedy,  prepojený krytou pavlačou postavenou nad  jej dnes už zbúraným dvorným krídlom. V objekte býval košický kat.

V roku 1804 kúpila  Katov byt od mesta  kalvínska cirkev. V druhej polovici 20. storočia sa objekt stal súčasťou expozície Východoslovenského múzea a zariadili ho dobovým nábytkom. Po zrušení expozície v deväťdesiatych rokoch bola v rokoch 2008-2009 zrealizovaná rekonštrukcia objektu, po ktorej bola 30.9.2009 verejnosti sprístupnená nová expozícia Katov byt. V expozícii si návštevníci môžu prezrieť originálne popravné meče košických katov, oboznámiť sa s históriou a stavebným vývojom lokality atraktívnou formou počítačovej vizualizácie a urobiť si predstavu o dobových životných podmienkach košických katov.

(Pri Miklušovej väznici č. 10)

Vstupné: Miklušova väznica - Košické storočia a Katov byt

Vstupné platné od 1. apríla 2019

Od 1.1. 2020 platí zľavnené vstupné pre darcov krvi. Viac informácií nájdete tu: http://www.vsmuzeum.sk/novinky/zlava-pre-drzitelov-knazovickeho-medaily,-diamantovej-a-zlatej-janskeho-plakety-platna-od-1-1-2020

Košice's centuries – Mikluš's prison

(Pri Miklušovej väznici No. 10)


The exposition adjusted to the interior of the former prison informs the visitors about the history of Košice. At the end of the tour, visitors can enter a part of the underground premises of the former torture chamber, which also includes a permanent installation of wax figures of executioner Mikluš and his captive. A mini-lapidary collection can be found in the courtyard. Mikluš's prison also includes the exposition located in the Executioner`s flat, which is primarily related to executioners of Košice. There is a display of executioner`s swords of Košice and visitors can get familiar with the architectural development of this part of the town using the computer animation.

Admission from 1st of April 2019

POHĽADY DO EXPOZÍCIE