Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.07.2024 do 23.07.2024)
História
Zoznam zamestnancov
Priestory na prenájom
Vedecko - výskumná činnosť
Zborníky, odborná publikačná činnosť
Odborno - metodická činnosť
Propagačná a informačná činnosť
Práca so zbierkami
Konferencie, semináre
Kluby
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Zmluvy
Zmluvy nájme o nebytových priestorov
Zmluvy o výpožičke
Zmluvy o spolupráci
Zmluvy o komisionálnom predaji
Dohody
Zverejňovanie faktúr
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Profil verejného obstarávateľa
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky s nízkou hodnotou
Výzvy na predloženie ponuky
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrnné správy
Dokumenty
Cenník manipulačných poplatkov a bádateľský poriadok
Povinné informácie
Plán verejného obstarávania na rok 2019
Informácie o debarierizácií VSM

Konferencie, semináre

Účasť na zhromaždení SK ICOM v Košiciach; prezentácia Otvorenej zóny 1 – Historická účelová budova VSM pre členov výboru ICOM.

Termín: 20.-21. 3. 2014

Zodpovedný: PhDr. Robert Pollák

 

Účasť na Medzinárodnej konferencii Slovenské národné povstania – Slovensko a Európa v roku 1944.

Miesto: Banská Bystrica.

Termín: 23.-24. apríla 2014

Zodpovedný: Mgr. Martin Jarinkovič, PhD.

 

Účasť  na Medzinárodnej konferencii Croatia and Slovakia: Historical Parallels and Connections s príspevkom “Contacts of the Hlinka´s and Ustaša´s Youth in the Years 1941-1945“

Miesto: Záhreb, Chorvátsko.

Termín: 7.- 11. máj 2014

Zodpovedný: Mgr. Martin Jarinkovič, PhD.

 

Etnológ a múzeum XVII. - odborný seminár  na tému Doplnkové zamestnanie a obživa v ľudovej kultúre.

Účasť s príspevkom „Košikárstvo na východnom Slovensku.“

Miesto:  Prievidza

Termín: 15.-17. 9. 2014

Zodpovedná: PhDr. K. Buganová