Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 27.05.2024 do 27.05.2024)
História
Zoznam zamestnancov
Priestory na prenájom
Vedecko - výskumná činnosť
Zborníky, odborná publikačná činnosť
Odborno - metodická činnosť
Propagačná a informačná činnosť
Práca so zbierkami
Konferencie, semináre
Kluby
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Zmluvy
Zmluvy nájme o nebytových priestorov
Zmluvy o výpožičke
Zmluvy o spolupráci
Zmluvy o komisionálnom predaji
Dohody
Zverejňovanie faktúr
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Profil verejného obstarávateľa
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky s nízkou hodnotou
Výzvy na predloženie ponuky
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrnné správy
Dokumenty
Cenník manipulačných poplatkov a bádateľský poriadok
Povinné informácie
Plán verejného obstarávania na rok 2019
Informácie o debarierizácií VSM

2013

 

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

1.

26.7.2013

Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií

01.08.2013

Jozef.dudas@vsmuzeum.sk

2.

26.7.2013

Dodávka a montáž matné okenné fólie

01.08.2013

Jozef.dudas@vsmuzeum.sk

3.

26.7.2013

Upratovacie služby

01.08.2013

 

Jozef.dudas@vsmuzeum.sk

 

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

4.

15.8.2013

Tlač brožúry: Sen o múzeu - Imrich Henszlman a jeho príbeh

21.8.2013

Ursula.ambrusova@vsmuzeum.sk

 

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

5.

26.8.2013

Zabezpečenie realizácie projektu Zvonky zvonte...

2.9.2013

daniel.kovacs@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

6.

19.9.2013

Tlač publikácie Za múrmi múzea – Game book

25.9.2013

robert.pollak @vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

7.

16.10.2013

Tlač turistického bedekra-Po Gotickej ceste

21.10.2013

dusan.beres @vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

8.

21.10.2013

Interaktívna dotyková tabula

25.10.2013

zuzana.marcincinova@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

8.

6.11.2013

polygrafické náklady súvisiace s výrobou zborníka Natura Carpatica 54/2013

11.11.2013

miroslav.fulin@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

9

13.11.2013

Výroba a dodanie sklenených vitrín

18.11.2013

eva.sitasova@vsmuzeum.sk

2014

 

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

1.

3.2.2014

Kancelárske potreby

 

6.2.2014

eva.sitasova@vsmuzeum.sk

2.

 

3.2.2014

tonery

6.2.2014

janka.velsmidova@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

3.

1.4.2014

Plynovanie objektov

 

2.4.2014

jozef.dudas@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

4.

11.4.2014

Výroba a inštalácia propagačného panelu

14.4.2014

ivan.havlice@vsmuzeum.sk

5.

11.4.2014

Informačný bulletin Miesta Rákocziho slávy

14.4.2014

darius.gasaj@vsmuzeum.sk

klaudia.buganova@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

6.

16.5.2014

Grafická úprava a tlač propagačného materiálu k projektu Biotopy veľkých šeliem

19.5.2014

eva.sitasova@vsmuzeum.sk

7.

23.5.2014

Grafická úprava a výroba banneru k projektu Biotopy veľkých šeliem

26.5.2014

eva.sitasova@vsmuzeum.sk

8.

23.5.2014

Interaktívna tabuľa s príslušenstvom k projektu Biotopy veľkých šeliem

27.5.2014

eva.sitasova@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

9.

2.7.2014

Oprava komínov Hrnčiarska ul.

3.7.2014

jozef.dudas@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

10.

11.7.2014

Tlač katalógu cechových písomností krajčírskeho cechu

14.7.2014

Výzva stornovaná 16.7.2014

ursula.ambrusova@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

11.

31.7.2014

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania

1.8.2014

janka.velsmidova@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

12.

12.8.2014

Tlač katalógu cechových písomností krajčírskeho cechu

13.8.2014

 

ursula.ambrusova@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

13.

10.11.2014

Pojazdné lešenie pre interiér

11.11.2014

 

jozef.dudas@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

14.

13.11.2014

Čistiaci stroj

zrušené

14.11.2014

Výzva zrušená

jozef.dudas@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

15.

21.11.2014

Externý manažment projektu Miesta Rákocziho slávy - záverečná správa

24.11.2014

janka.velsmidova@vsmuzeum.sk

16.

23.11.2014

Polygrafické náklady súvisiace s výrobou zborníka Historica Carpatica 45/2014

24.11.2014

janka.velsmidova@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

17.

22.12.2014

Projektová dokumentácia depozitárov Šaca

23.12.2014

jozef.dudas@vsmuzeum.sk

2015

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

1.

2.3.2015

Dodávka a montáž atypických okien na Hrnčiarskej 9

3.3.2015

jozef.dudas@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

2.

17.4.2015

 

 

Plynovanie objektu

Hviezdoslavova 3

Košice

20.4.2015

jozef.dudas@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

3.

20.4.2015

 

 

Sadrokartónové priečky Hviezdoslavova 3 Košice

 

21.4.2015

jozef.dudas@vsmuzeum.sk

 

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

4.

01.06.2015

Balenie a súvisiace služby pre zabezpečenie depozitárnych exponátov

01.06.2015

helena.havrilova@vsmuzeum.sk

 

P.č.

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

5.

09.06.2015

Sťahovanie zbierkových predmetov

10.06.2015

helena.havrilova@vsmuzeum.sk

 

P.č

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

6.

29.07.2015

Didaktické exponáty pre zrakovo postihnutých

31.07.2015

helena.havrilova@vsmuzeum.sk

 

P.č

Dátum

Predmet zákazky

Dátum zverejnenia zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

7.

22.09.2015

Oprava strechy – Miklušova väznica

24.09.2015

helena.havrilova@vsmuzeum.sk