Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.04.2024 do 23.04.2024)
História
Zoznam zamestnancov
Priestory na prenájom
Vedecko - výskumná činnosť
Zborníky, odborná publikačná činnosť
Odborno - metodická činnosť
Propagačná a informačná činnosť
Práca so zbierkami
Konferencie, semináre
Kluby
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
Zmluvy
Zmluvy nájme o nebytových priestorov
Zmluvy o výpožičke
Zmluvy o spolupráci
Zmluvy o komisionálnom predaji
Dohody
Zverejňovanie faktúr
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Profil verejného obstarávateľa
Nadlimitné zákazky
Podlimitné zákazky
Zákazky s nízkou hodnotou
Výzvy na predloženie ponuky
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou
Súhrnné správy
Dokumenty
Cenník manipulačných poplatkov a bádateľský poriadok
Povinné informácie
Plán verejného obstarávania na rok 2019
Informácie o debarierizácií VSM

Sekretariát, Námestie Maratónu mieru 2, 055/6220309, fax 055/6228696

PhDr. Robert Pollák, riaditeľ,  kl.101

Andrea Lukáčová, sekretariát,  kl.102, mobil. 0908 905 149

Ekonomické oddelenie, Námestie Maratónu mieru 2

Ing. Janka Velšmidová, kl.104, mobil: 0917 814 726

Mgr. Anna Topolčániová, kl.103

Kristína Juhaňáková, kl.105

Ing. Renáta Sobotková, kl.105

Oddelenie technickej prevádzky, Námestie Maratónu mieru 2

Ing. Michal Chachaľak, kl. 106, mobil 0905 301 484

Michal Semjan, mobil 0918 363 925

Milan Lenard, mobil 0917 755 595

Štefan Lovász

Eva Gilányiová

Mária Sikorová

Jana Tkáčová

Božena Kohláčová

Propagačné oddelenie, Námestie Maratónu mieru 2

Mgr. Katarína Ščerbanovská kl. 108, mobil 0917 965 016

Ing. Veronika Keruľová Slowiková kl. 108

Mária Semjanová, kl. 107

Centrálna evidencia a knižnica, Námestie Maratónu mieru 2, Hviezdoslavova 3

Gabriela Klapáčová, kl.109, mobil 0918 732 480

Katarína Martošová, kl.109

Mgr. Pavol Partila, kl. 109

Magdaléna Zavatzka, mobil 0905 937 410

Prírodovedný odbor, Hrnčiarska 7, 055/62 21193

RNDr. Eva Sitášová, PhD, kl. 24, mobil 0917 965 012

RNDr. Miroslav Dravecký, kl. 22

RNDr. Peter Krišovský, kl. 23

Mgr. Peter Ledvák, PhD., kl. 20

Bc. Stanislav Levendovský, kl. 23

Mgr. Ivana Beregszasziová, kl. 22

Historický odbor, Hrnčiarska 7, 055/6222856

Mgr. Martin Jarinkovič, PhD., kl. 27, mobil 0905 266 196

PhDr. Dárius Gašaj, kl. 26, mobil 0917 965 013

PaedDr. PhDr. Uršula Ambrušová, PhD, kl. 29

PhDr. Richard Papáč, kl. 29

Mgr. Ján Rákoš, kl.26

Mgr. Patrik Fečo

Umelecko - historický odbor, Hrnčiarska 7, 055/6223695

Mgr. Ivan Havlice, kl. 21, mobil 0917 965 011

PhDr. Klaudia Buganová, kl. 31

Mgr. Ľudmila Mitrová, kl. 31

Mgr. Dušan Béreš, kl. 30

Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD.

Mgr. Katalin Harsányiová-Szcsuka, kl. 25

Depozitár, Šaca, 0917 965 014

Katarína Sotáková

Reštaurátorské a konzervátorské dielne, Hrnčiarska 4, 055/6220587

Miroslav Jarábek, mobil 0918 583 327

Mgr. Iwona Urbančíková

Jana Bosáková

Marianna Halčinová

Mária Levendovská

Lidiya Matsyurak

Strážna služba

Peter Bartko

Ing. Karel Havlice, PhD.

Jozef Chnupa

Mgr. Dušan Jámbor

Pavol Pethö

Ján Urban

Rastislav Čirip

Ján Šmelko

Lektorská služba

Divízia, Hviezdoslavova 3 - mobil: 0905 937 177

Katarína Čopová

Mgr. Alexandra Daruová

 

Katova bašta, Hrnčiarska 7, mobil: 0917 755 594, lektorna.kb@vsmuzeum.sk

Gabriela Balková

Jolana Burák

Erika Matyásová

 

Historická účelová budova, Námestie Maratónu mieru č. 2, mobil: 0905 426 041, lektorna.hub@vsmuzeum.sk

Mgr. Ivan Krupicer

Mgr. Eva Sitarčíková