Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.04.2024 do 23.04.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Tlačová konferencia Sárospatak

Dňa 6.6.2012 sa uskutočnila tlačová konferencia v Sarospataku, Maďarsko v rámci projektu: HUSKROUA/1001/049 – The Places of Rakoczi´s glory“ – the Cross-Border Touristic Route - „Miesta Rákocziho slávy“ - po stopách Rákocziho podporovaného cez Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013.

Cieľom tlačovej konferencie bolo informovať maďarské televízne a tlačové média o projekte. Pán Andras Rakoczi ml. zastúpca nadácie východomaďarských európskych iniciatív na úvod predstavil zástupcov projektu pána Yevheniy Luksha z Mimovládnej neziskovej organizácie: Asociácia pre rozvoj malého podnikania a inovácií Užhorod 21. storočie, za Východoslovenské múzeum pána Roberta Polláka a taktiež bola predstavená riaditeľka Maďarského národného múzea – Rákocziho múzea v Sarospataku pani Dr. Tamás Edit.

Na úvod Yevheniy Luksha informoval o celom projekte a následne partneri projektu v Maďarsku pán Rakoczi Andras a riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach PhDr. Robert Pollák informoval o projekte konkrétne o reinštalácií expozície Rodošto-Pamätný dom Františka II. Rákocziho. Záverom pani Edit Tamás informovala o formách spolupráce múzea na uvedenom projekte.

V rámci prezentácie múzea bola prehliadka stálej expozície "Slávna doba Rákócziovcov" na ploche viac ako 855 m2 výstava dáva komplexný prehľad o celej Rákócziovskej rodine, zohrávajúcej významnú úlohu v maďarskej histórii.