Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 30.05.2024 do 30.05.2024)
AKTUÁLNE VÝSTAVY
Cesta do praveku (od 21.04.2016 do 04.09.2016)

Cesta do praveku

21.4. - 4.9.2016

Výstava prináša fascinujúci pohľad do sveta vyhynutých živočíchov. Prostredníctvom skamenelín a modelov prehistorických zvierat dokumentuje vývoj života vo všetkých geologických obdobiach, od prvohôr až po poslednú dobu ľadovú.

Život sa na našej planéte objavil pred viac ako 3,5 miliardami rokov. Prvé organizmy boli veľmi primitívne jednobunkovce, podobné dnešným baktériám. Rýchlo sa ale vyvíjali a po stá miliónov rokov evolúcie vytvorili prvé mnohobuknové živočíchy a rastliny. Pred viac ako 500 miliónmi rokov, v období zvanom prvohory (paleozoikum), mnohobunkové organizmy boli na Zemi už značne rozšírené. Život sa v tom čase vyskytoval prevažne v moriach a oceánoch. Z prvohôr sa nám zachovalo množstvo skamenelín mäkkýšov, ramenonožcov, koralov, morských hubiek, no predovšetkým trilobitov, ktoré sú typické práve pre toto obdobie. Na konci prvohôr pred asi 250 miliónmi rokov došlo na Zemi k najväčšiemu masovému vymieraniu. Vplyvom extrémnych výkyvov klímy vyhynulo viac ako 96 % vtedajšej flóry a fauny. Vymieranie postihlo tak morské, ako aj suchozemské organizmy. Nepriaznivé klimatické podmienky sa zmenili už počas druhohôr. Predovšetkým v období jury panovalo takmer na celej Zemi teplé tropické podnebie. Ideálne podmienky na život využili najmä plazy, ktoré vládli našej planéte nasledujúcich 100 miliónov rokov. Z pomedzi plazov bezpochyby najväčšie a najrozšírenejšie boli dinosaury. Nadvládu veľkých plazov ukončil až pád obrovského meteoritu pred 65 miliónmi rokov. Nebol to však koniec života, ale skôr príležitosť pre drobné plazy, aby sa začali vyvíjať a písať vlastnú kapitolu nadvlády. V období treťohôr sa cicavce rozšírili po celej planéte a ovládli nielen súš, ale aj oceány. Cicavce dokázali vzdorovať rôznym klimatickým zmenám aj veľkým extrémom. Posledné 2,5 milióny rokov boli v znamení veľkej doby ľadovej. Toto obdobie zvané štvrtohory dalo vznik veľkým ikonickým cicavcom, ako sú srstnaté nosorožce, jaskynné medvede no predovšetkým mamut. O tieto a mnoho iných poznatkov o vývoji života na našej planéte sa bude môcť oboznámiť návštevník na výstave „Cesta do praveku“.

Na výstave budú prezentované skameneliny z celého sveta, no hlavný dôraz bude kladený na fosílie zo Slovenska. Z unikátnych nálezov nebudú chýbať fosílny vyliatok mozgu neandertálca z Gánoviec, či jediný nález dinosaurích stôp z Vysokých Tatier. Výstava taktiež ponúkne zaujímavé informácie o výskyte skamenelín rastlín a živočíchov na východnom Slovensku. Celkový vzhľad výstavy budú dopĺňať modely dinosaurov, model mláďaťa mamuta a exotické rastliny, ktoré patria medzi živé fosílie.

V spolupráci s občianskym združením Haliganda bude na výstave pripravený kútik, kde sa hravou formou budú môcť deti oboznámiť so skamenelinami pravekých tvorov z okolia Košíc a východného Slovenska.

Autor výstavy: Mgr. Peter Ledvák, PhD

Partneri výstavy: SNM – Prírodovedné múzeum, Stredoslovenské múzeum, Dinopark Košice, OZ Haliganda, Roman Arpáš, Botanická záhrada Košice

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Námestie Maratónu mieru 2

Vernisáž výstavy 21.4.2016 o 16.00

Vstupné na výstavu, dospelí: 2 €

deti, študenti, dôchodcovia: 1 €