Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 12.08.2020 do 12.08.2020)
AKTUÁLNE VÝSTAVY
Ján Pástor. Príbehy archeológa z múzea (od 19.12.2019 do 31.05.2020)

JÁN PÁSTOR. PRÍBEHY ARCHEOLÓGA Z MÚZEA

Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pozýva na výstavu

JÁN PÁSTOR. PRÍBEHY ARCHEOLÓGA Z MÚZEA

Výstava je venovaná zakladateľovi odbornej archeológie vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, Jánovi PástorOVi, ktorý v ňom pôsobil medzi rokmi 1948 – 1978. Archeologické lokality, na ktorých pracoval majú svoje príbehy a pochádza z nich bohatý súbor nálezov. Ich spojením s odbornými denníkmi J. Pástora, dobovej kresbovej a fotografickej dokumentácie a dnešných archeologických poznatkov vznikla táto výstava. Je pripomenutím a poďakovaním človeku, ktorý nemalou mierou prispel k rozvoju archeológie ako vedy na východnom Slovensku. V tomto roky si tiež pripomenieme 110. výročie jeho narodenia.

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Historická účelová budova

Námestie Maratónu mieru 2

vernisáž výstavy: 19. decembra 2019 o 16:00

trvanie výstavy: 19.12.2019 - 31.5.2020

vstupné: dospelí - 2€; zľavnené - 1€