Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.04.2024 do 23.04.2024)
AKTUÁLNE VÝSTAVY
Moderná čipka (od 12.05.2015 do 02.08.2015)

Moderná čipka

12.5. – 2.8.2015

Klub paličkovanej a frivolitkovanej čipky, ktorý pracuje pod záštitou Východoslovenského múzea a Senior domu v Košiciach vznikol v roku 1997. Stretlo sa niekoľko zanietených žien, ktoré si chceli splniť svoj sen, naučiť sa paličkovať a frivolitkovať a spoznať tieto zaujímavé, náročné a na tradíciu bohaté čipkárske techniky. Dnes už máme 28 členiek.

Paličkovaná čipka v podobe ako ju dnes poznáme vznikla v 15.-16. storočí, postupne sa zo šľachtických dvorov a kláštorov s rozvojom obchodu a bohatnutím meštianstva dostala ako ozdoba na odev a v 18.-19. storočí sa stala súčasťou ľudového kroja. Na Slovensku vzniklo 18 oblastí s charakteristickou regionálnou čipkou. Ručne paličkovaná čipka časom stratila svoju pôvodnú funkciu a zmenila sa na umelecké remeslo. Dnes k modernej paličkovanej čipke patria nielen obrázky, ale aj odevné a bytové doplnky a šperky.

Keďže Košice a ich okolie nemajú svoju tradičnú čipku, preto sa v našom klube snažíme o poznanie a spracovanie čo najširšieho spektra vzorov z rôznych regiónov Slovenska, Čiech a vlastne zo všetkých tradičných čipkárskych oblastí Európy. Naše práce sú preto rôznorodé. Nájdeme v nich ľudové motívy, návrhy renomovaných výtvarníkov i svoje vlastné.

V snahe rozšíriť si rozhľad, poznať niečo nové a nadviazať spoluprácu s inými klubmi na Slovensku sme prizvali ku spolupráci na tejto našej výstave členky OZ Pôvabnica Turca z Martina. Venujú sa spracovaniu starých liptovských motívov, ich zachovaniu pre nasledujúce generácie, ale aj využitiu týchto motívov v súčastnosti.

Za roky práce klubu máme za sebou 15 veľkých výstav a množstvo menších propagačných a výučbových podujatí pre deti i dospelých tu doma, ako aj v zahraničí.

Svojou prácou sa snažíme urobiť radosť sebe, svojim blízkym a všetkým tým, ktorí sa radi pozrú na niečo pekné, čo poteší oko i dušu.

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Historická účelová budova

Námestie Maratónu mieru 2

Vernisáž výstavy: 12.5.2015 o 16.00

Vstupné na výstavu: dospelí: 1 €

študenti, dôchodcovia: 0,50 €