Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 18.07.2024 do 18.07.2024)
AKTUÁLNE VÝSTAVY
Myšlienkový pochod - poklona Košiciam (od 05.11.2013 do 12.01.2014)

MYŠLIENKOVÝ POCHOD – POKLONA KOŠICIAM

PUTOVNÁ VÝSTAVA MÚZEA OTTA HERMANA V MIŠKOVCI

My ľudia, nech žijeme kdekoľvek a v akomkoľvek čase, sme v podstate rovnakí, vnímajúc najdôležitejšie črty. Čím viac sa učíme o minulosti, čím rozsiahlejšie vedomosti máme o svete, tým silnejšie sa nám objavujú podobné myšlienky a dokonca rozmýšľame o tých istých veciach. Tieto myšlienky vyvierajú z ľudskej podstaty a celé ľudstvo zlučujú do jediného kolektívneho osudu. Z kardinálnych pojmov - LÁSKA, RODINA, PRÁCA, VIERA, ZÁNIK, VÁŠEŇ, VOJNA, TRADÍCIA, ani jeden nie je dôležitejší ako druhý, ba dokonca medzi nimi neexistuje ani ostré rozhranie. Ich spojene nachádzame v pozadí každej ľudskej komunikácie, duchovných produktov a predmetov.

Ústredné pojmy sú spoločné, ale idey sa menili v závistlosti od času a miesta, ba dokonca aj podľa jednitlovcov, preto dostali často veľmi rozličné podoby. V pozadí vzniku muzeálnych zbierok nachádzame práve tieto myšlienky, vnímanie týchto javov. Zbierame, uchováme, zisťujeme a približujeme verejnosti všetky hodnoty, ktoré vzniklali ľudskou tvorivosťou počas dlhej doby. Predmety starých vekov svedčia v prvom rade o človeku starých čias, ale v dôsledku pozorného sledovania získame nielen vedomosti, ale aj zážitky. Predmety zhmotňujúce myšlienky sú aj zrkadlom a hľadiac doň sa dostaneme k hlbšiemu poznaniu samých seba.

Výstava hovorí o mysliacom, vnímavom a konajúcom človeku, o mnohorakosti ľudskej identity, o lokálnych špecifikách, ktoré reprezentujú predmety umeleckých, národopisných, archeologických a historických zbierok Múzea Otta Hermana v Miškovci.

 

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 2

5.11.2013 – 12.1.2014