Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 21.06.2024 do 21.06.2024)

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Východoslovenské múzeum - Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice

www.vsmuzeum.sk


Sekretariát
Tel.: 055 / 622 03 09
Fax.: 055 / 622 86 96

e-mail:
info@vsmuzeum.sk


Ekonomické oddelenie

Centrálna evidencia a knižnica

Technicko-prevádzkové oddelenie

Propagačné oddelenie

 


Úsek riaditeľa
Tel.: 055 / 623 11 50


Východoslovenské múzeum, Hrnčiarska 7

Historický odbor - 055 / 622 28 56

Umelecko-historický odbor - 055 / 622 36 95

Prírodovedný odbor - 055 / 622 11 93

Správca depozitárov, Šaca

Tel.: 0917 965 041

Expozície

Námestie Maratónu mieru č. 2 (Košický zlatý poklad) - 0905 426 041; lektorna.hub@vsmuzeum.sk

Hrnčiarska 7 (Miklušova väznica, Rodošto, Kazematy, Dom remesiel) - 0917 755 594; lektorna.kb@vsmuzeum.sk

Hviezdoslavova 3 (Príroda Karpát a Storočia v umení) – 0905 937 177

Reštaurátorske a konzervátorské oddelenie
Tel.: 055 / 622 05 87

Oddelenie technickej prevádzky Tel.: 055 / 622 03 09, Mob.:0917965015

Propagácia
Tel.: 055/622 03 09

Mob.: 0917965016

katarina.scerbanovska@vsmuzeum.sk

propagacia@vsmuzeum.sk

vsmuzeum@gmail.com


počítadlo.abz.cz