Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 23.04.2024 do 23.04.2024)
AKTUÁLNE VÝSTAVY
Ostrava, město mezi městy... a secesia (od 06.05.2014 do 07.09.2014)

Termín výstavy "Ostrava, město mezi městy... a secesia" predlžujeme do 7.9.2014 Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ostrava, město mezi městy... a secesia

Výstava návštevníkom predstaví  tretie najväčšie mesto Českej republiky na prelome 19. a 20. storočia v čase, kedy ho navštívil cisár FRANTIŚEK JOZEF I. Ostravské múzeum touto výstavou pripomína všetky tri návštevy cisára Františka Jozefa I. v Ostrave, a prezentuje kolekciu zbierok s tematikou secesie,  ktorá bola v tom čase veľmi populárna.

Jeden z najznámejších panovníkov Európy bol nepochybne cisár a vládca Rakúsko - Uhorského impéria František Jozef I. (1830-1916). Pri početných cestách z viedenskej rezidencie navštívil tiež odľahlé miesto svojej rozľahlej ríše, Moravskú Ostravu, do ktorej prišiel po významnej železničnej ceste - Severnej dráhe Ferdinandovej. Jeho tri návštevy na prelome 19. a 20. storočia dokumentujú historické fotografie a tlačové správy zaznamenávajúce atmosféru týchto mimoriadnych  udalostí. Obdobie dlhej vlády cisára Františka Jozefa I. patrí zároveň k atraktívnej etape umeleckého štýlu secesie. Osobnosť panovníka, pokračovateľa habsburskej dynastie, sa stala predlohou pre mnohé umelecké diela prezentujúce kult panovníka a jeho rodiny.

Exponáty, mnohé vysokej umelecko-historickej hodnoty, ale aj bežné artefakty zo života obyvateľov na sklonku existencie Rakúsko - Uhorskej monarchie,  pochádzajú zo zbierok Ostravského múzea.

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 2, Košice

Vernisáž výstavy: 6.5.2014 o 11.00

Vstupné na výstavu, dospelí: 1 €

deti, študenti, dôchodcovia: 0,50 €