Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 21.06.2024 do 21.06.2024)
KOŠICKÝ ZLATÝ POKLAD
KOSTOLÍK Z KOŽUCHOVIEC
STOROČIA V UMENÍ
PRÍRODA KARPÁT
MIKLUŠOVA VÄZNICA - KOŠICKÉ STOROČIA
RODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II.RÁKOCZIHO
STREDOVEKÁ FORTIFIKÁCIA MESTA KOŠICE - KAZEMATY
DOM REMESIEL

FONTOS KÖZLEMÉNY

A Kassa Megyei Önkormányzat elnökének utasítása szerint az új koronavírus terjedésének megelőzése érdekében a múzeumunk kiállításai NEM LÁTOGATHATÓAK.

RODOŠTO - PAMÄTNÝ DOM FRANTIŠKA II.RÁKOCZIHO

V areáli Katovej bašty na nádvorí Hrnčiarskej ulice je od roku 1991 Východoslovenským múzeom sprístupnený Pamätný dom Františka II. Rákocziho, tzv. Rodošto. Ide o repliku exilového domu z tureckého mestečka Rodošto, kde vodca posledného uhorského stavovského povstania František II. Rákoczi prežil svoj exilový život ako exulant v rokoch 1720-1735. Hoci o postavení repliky domu sa rozhodlo už v roku 1908, stavba bola realizovaná až v rokoch 1940-1943. Pamätný dom bol postavený na staršom dome z prelomu 18. a 19. storočia. Mimochodom návštevníci si v Pamätnom dome môžu prezrieť aj sériu dobových fotografií z výstavby repliky orientálneho domu. Expozícia evokuje prostredie, v ktorom žil Rákoczi a jeho druhovia svoj exilový život ako zabudnutí exulanti v tureckom mestečku Rodošto, rozložené pod pohorím Tekir Dag na brehu Marmarského mora západne od Carihradu. Expozícia návštevníkom približuje osobu kniežaťa Františka II. Rákocziho /1676-1735/, jeho život vo vyhnanstve a slávnostný pohreb v Košiciach. Dominantou celého Pamätného domu je veľká jedálenská miestnosť, ktorej viaceré súčasti údajne vyhotovil a dekoroval vlastnoručne sám Rákoczi. Expozíciu ďalej dopĺňajú dobové zbrane, rytiny, výtvarné diela - rodinné portréty Rákocziovcov a akvarely z Turecka, ukážky povstaleckého mincovníctva a medailérstva, turecký dobový nábytok, predmety z osobného vlastníctva Rákocziho, ako aj predmety súvisiace s jeho smrťou a slávnostným pohrebom v Košiciach. Od roku 2013 je expozícia obohatená o nové a interaktívne prvky.

 

(Hrnčiarska č. 7 - Katova bašta)

 

Sám v múzeu v expozícii Rodošto. V spolupráci s T-Systems Slovakia a študentami Technickej univerzity v Košiciach si môžete vyskúšať aj vy. Viac informácii o projekte nájdete na: http://www.vsmuzeum.sk/novinky/sam-v-muzeu

Vstupné platné od 1. apríla 2019

Od 1.1. 2020 platí zľavnené vstupné pre darcov krvi. Viac informácií nájdete tu: http://www.vsmuzeum.sk/novinky/zlava-pre-drzitelov-knazovickeho-medaily,-diamantovej-a-zlatej-janskeho-plakety-platna-od-1-1-2020

Admission from 1st of April 2019