Mapa | info@vsmuzeum.sk
OFICIÁLNE STRÁNKY VÝCHODOSLOVENSKÉHO MÚZEA V KOŠICIACH
Východoslovenské múzeum
MÚZEUM EXPOZÍCIE VÝSTAVY PODUJATIA OSTROVY KULTÚRY KNIŽNICA OTVÁRACIE HODINY NOVINKY KONTAKT PROJEKTY
Výstava: (od 14.06.2024 do 14.06.2024)
Európsky vedecko-výskumný program Horizont 2020
Tvorivá dielňa Identita, portrét, móda – projekt realizovaný Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, financovaný z fondov KEGA MS SR.

PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE - HUSKROUA/1001/049
Konferencia v Mukačeve
Tlačová konferencia Sárospatak
Tlačová konferencia Košice
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU-SK 0801/0045
PROJEKT CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU SK 0801/ 0045
Spoločné aktivity - Joint activities
Kurz vzdelávania, príprava prieskumov a poradenstvo - Remuneration for lecturers on educational courses, conferences, for survey preparation and advice
Príprava štúdií, štatistík, databáz a prieskumov - Preparation of studies, statistics, databases and surveys
Manipulačná starostlivosť o územie spojená s rozvojom technológií – Handling the area with care together with the development of technology – external services, care of the area using internal sources, care of the area using chemicals. Practical activiti
Príprava konfernecií a seminárov - Preparation of conferences and seminars
Menežment projektu - Management of projekt
Ekovýchovné aktivity - Eco-educational activities
Publicita - Publicity
PROJEKT INTERREGG
Dvojjazyčný propagačný materiál
Likvidácia inváznych rastlín
Rekultivácia plôch
Konzultácie v Maďarsku
Noc chrapkáčov
Noc netopierov
Odborné pracovné stretnutie
Ornitologický stacionár Drienovec
Poznatky a osvetová činnosť
Pracovné stretnutie Brzotín
Pracovný seminár AGGTELEK
Prieskum Zádiel
Závery a odporúčania pre manažment vybraných častí územia NP Slovenský kras - Conclusions and recommendations for the management of selected parts of the Slovenský Karst NP area
Projekt FPU: 16-622-04311 - Poznatky z hniezd orlov krikľavých
Paleontologický výskum na južnom Slovensku

Konferencia v Mukačeve

Dňa 29.5.2012 sa uskutočnila jednodňová konferenciav Mukačeve, Zakarpatská oblasť, Ukrajina v rámci projektu: HUSKROUA/1001/049 – The Places of Rakoczi´s glory“ – the Cross-Border Touristic Route - „Miesta Rákocziho slávy“ - po stopách Rákocziho podporovaného cez Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013.

Cieľom úvodnej konferencie bola prvá oficiálna prezentácia projektu Rozvoj a podpora cezhraničného cestovného ruchu v Karpatskom regióne – unikátneho priestoru kultúrneho a historického dedičstva ako aj vytvorenie spoločného produktu cestovného ruchu – tematickej trasy „Po stopách Rákocziho“ na Mukačevskom zámku „Palanok“ a vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Na začiatku bola tlačová konferencia na hrade „Palanok“ pre viaceré televízne a tlačové média Ukrajiny, kde pán Yevheniy Luksha a Mihailo Belekanych informovali o celom projekte a následne partneri projektu v Maďarsku pán Rakoczi Andras a riaditeľ Východoslovenského múzea v Košiciach PhDr. Robert Pollák informoval o projekte konkrétne o reinštalácií expozície Rodošto-Pamätný dom Františka II. Rákocziho.

Poobede bola konferencia v zasadacej sále Mukačevskej mestskej radnice za účasti médií, mimovládnych organizácií, cestovných kancelárií, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií.

Úvodom bol prejav guvernéra Zakarpatskej oblasti, starostu Mukačeva, konzulov Slovenska a Maďarska. Následne bola krátka prezentácia zakarpatskej štátnej správy o podpore cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu. Záverom o projekte informoval Rakoczi Andras a pán Robert Pollák.

V podvečer sme sa vrátili na Mukačevsky hrad, kde bola prehliadka jednotlivých expozícií sprístupnených pre verejnosť a aj objektov v rámci realizácie projektu.